Vai trò dinh dưỡng trung lượng đối với cây trồng

Để sinh trưởng và phát triển bình thường cây trồng cần sử dụng 17 nguyên tố thiết yếu: đạm, lân, kali, canxi, magiê, lưu huỳnh, kẽm, đồng, sắt, bo, molipđen, mangan, clo, coban, vanadi, natri và silic. Sau đây namix trình bày vai trò dinh dưỡng trung lượng đối với cây trồng. Vai trò của…