Hiểu Biết Đúng Về Phân Bón Lá Và Cách Sử Dụng

Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng và phát triển là việc làm cần thiết. Ngoài hình thức cung cấp dinh dưỡng qua rễ (phân bón rễ) còn có hình thức khác cũng đã được áp dụng nhiều hiện nay là cung cấp dinh dưỡng qua lá (phân bón lá). Hãy…