Vai trò của các nguyên tố khoáng đa lượng đến cây trồng

Dinh dưỡng là yếu tố thiết yếu trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Thiếu hoặc thừa dinh dưỡng đều ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cây. Đặc biệt là sự thiếu hoặc thừa các nguyên tố thiết yếu. Dựa vào hàm lượng và chức năng sinh lí của…