Cách điều chỉnh pH đất thích hợp với từng loại cây trồng

Đất trồng hoặc giá thể là môi trường sống của cây. Chúng có nhiệm vụ cũng cấp dinh dưỡng cho cây phát triển, giúp cây có thể đứng vững trong môi trường tự nhiên thông qua bộ rễ. Một trong những yếu tố hóa lí quan trọng của đất ảnh hưởng đến sự sống và…