Sâu bệnh hại cà rốt và cách phòng trừ hiệu quả

Sâu bệnh hại trên cây cà rốt làm giảm năng suất cũng như chất lượng củ thu hoạch. Bên cạnh đó cây cà rốt lại có khá nhiều sâu bệnh hại tấn công, vì vậy bạn cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản và thường xuyên theo dõi để ngăn chặn…